Wie zijn wij  
 
Kids Society Erica is kindgericht. We werken structureel aan het welbevinden van uw kind. Daarbij reiken we uw kind alle mogelijk-
heden aan om uit te groeien tot een gelukkig mens.
   
Kids Society Erica is veilig. Dat merkt u bijvoorbeeld aan het feit dat al onze pedagogisch medewerk(st)ers een KinderEHBO-certificaat hebben.
   
Kids Society Erica is klantgericht. Dagopvang voor wisselende of vaste dagen per week of voor losse dagdelen? Wij helpen u graag om uw wensen in onze diensten te vertalen.
   
Kids Society Erica is hygiënisch. Vandaar dat onze schoonmaak-
procedures veel grondiger zijn dan wettelijk wordt vereist.
   
Adres Servicebureau
Jacob Catsstraat 1-3
5671 VP  Nuenen

Postbus 60
5670 AB  Nuenen
T: 040 - 26 35 155
E:


Disclaimer